Egyszerű jelen idő vs. Folyamatos jelen idő (Present Simple vs Present Continuous):

Folyamatos jelen vagy egyszerű jelen? Na kérem, lehet gyakorolni. Előfeltétel: a folyamatos jelenről és az egyszerű jelenről szóló videókat mindenképpen nézd meg külön-külön is! Igeidő gyakorlólap és összehasonlító videóanyag.

Regisztrálj most és nézz meg 3 ajándékfejezetet!
Tanulj angolul online: az online angol még sosem volt ennyire hatékony!
általános alany
Although / despite / in spite of
As .... as .... - összehasonlító szerkezet
As if
Az angol szórend - mindennek az alapja
Birtokos jelzők - my, your, his, her, our, your, their
Birtokos névmások - mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs
Both / either / neither
Can - segédige
Célhatározó szerkezetek - hogyozzunk egy kicsit
could / could have
Could / couldn't
Cselekvéses igék - állítások
Cselekvéses igék - kérdés, tagadás - do / don't
Cselekvéses igék egyes szám harmadik személyben (E/3)
Egyszerű jelen idő vs. Folyamatos jelen idő (Present Simple vs Present Continuous)
Egyszerű múlt idő - Past Simple
Egyszerű múlt idő - Past Simple - Kérdések és tagadások
Enough
Even és társai
Every / all / each
Felszólító mód - csináld meg!
Feltételes mód - if - 1 & 2. eset
Feltételes mód - if - 3. eset
Folyamatos jelen idő (Present Continuous) - I am doing
Folyamatos jelen vs. Egyszerű Jelen (Present Continuous vs. Present Simple) KÖZÉPFOKON
Folyamatos múlt idő (Past Continuous)
For / Since / Ago
Future Continuous - Folyamatos Jövő idő
Future Perfect - Befejezett Jövő
Future Perfect Continuous - will have been doing
Gerunds
Gyakoriság határozók
Had better do sg. Jobban tennéd, ha megnéznéd ezt a videót!
Határozatlan névelő (a / an)
Határozott névelő (the)
Have - birtoklást kifejező ige
Have got - birtoklás kifejezése
Have to - kell
if / whether mint -e
Igeidő egyeztetés - függőbeszéd féleség
In case - hátha
Inversion
It is easy to learn English. It is + melléknév + to + ige
It's high time you did sg / It's time to do sg
Jövő idő - folyamatos jelennel és egyszerű jelennel
Jövő idő - will és be going to
Kéttárgyas passzív
Létigék (am / is / are) - kérdésekben
Létigék - am / is / are - az alapok
Létigék tagadásokban - am not, isn't, aren't
Like - összehasonlító szerkezet
like doing / want to do - igék és vonzatok
Megszámlálható / Megszámlálhatatlan
Melléknév fokozás - big, bigger, the biggest
Must
must / may and might / can
mustn't
Műveltetés - get, have és make
No longer / any longer / any more
Ought to - kellene
Past Perfect - Befejezett múlt idő
Past Perfect Continuous
Prefer
Present Perfect
Present Perfect - a szörnyeteg KÖZÉPFOKON!
Present Perfect Continuous
Question Tags
Quite / rather
Részes névmások - neked, nekem, neki, nekünk, nektek, nekik
Should - segédige
so / such
Some / any
Somebody / something / somewhere
Speciális passzív
Személyes névmások
Szenvedő szerkezet - jelen, múlt és jövő időben
Szenvedő szerkezet - minden igeidőben
Tárgyas névmások (me, you, him, her, it, us, you, them)
Than - összehasonlító szerkezet
that / which / what / who
There is / there are - az alapok
There is / there are - helyhatározókkal
There is / there are - kérdésekben és tagadásokban
There is / there are - múlt és jövő
This / that / these / those
to be to szerkezet (You are to...)
Többes szám
unless
Until / During / While
Used to do / Be used to doing
Visszaható névmások
Was / were
wish / if only
Would - múlt időben
Would like - szeretnék
would like sy to do sg / want sy to do sg
would rather
Összehasonlító szerkezetek gyakorlása - than, as...as... és like
Fejezeteink | Jogi tudnivalók | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat © www.nyelvipercek.hu
Minden jog fenntartva!